Golf teren

Golf teren

Centralna tačka u našem projektu "Bosanski Resort" je golf teren, koji se sastoji od golf akademije sa Golfodromom, te dva terena za golf. Teren za golf predstavlja teren sa 18 i 9 rupa.

Svi glavni elementi profesionalnog golf terena međunarodnih standarda, su uzeti u obzir.

Pružamo podršku u implementaciji tradicionalnog i modernog golfa od strane Golf stručnjaka.

Odlična klimatska i geografska lokacija "Bosanskog Resorta" pruža idealne uvjete za savršene igre golfa.